Aktualności
Konsultacje społeczne sektorowego dokumentu referencyjnego (EMAS)

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską dotyczących sektorowego dokumentu referencyjnego w zakresie gospodarki odpadami. Uwagi można przekazywać do 9 kwietnia 2019 r. 

2019-03-18
Dla zachowania chronionych wartości przyrodniczych rezerwatu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, w Lublinie i w Rzeszowie zawarły porozumienie, którego celem jest sporządzenie planu ochrony dla faunistycznego rezerwatu Wisła pod Zawichostem

2019-03-14
Zmiana załącznika IV do rozporzadzenia EMAS

11-12 marca 2019 r. odbyły się spotkania skierowane do weryfikatorów oraz organizacji zarejestrowanych w EMAS, w sprawie zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/2026 z 19 grudnia 2018 r. 

2019-03-13
Pożar traw
Nie wypalaj traw!

Wiosną i jesienią dochodzi do pożarów łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk. Wypalanie traw jest bardzo szkodliwe - obniża wartość gleby, hamuje naturalne procesy rozkładu, powoduje degradację i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt

2019-03-11
Kiedy przypada okres lęgowy ptaków

Czas między 1 marca a 15 października jest powszechnie i niesłusznie uznawany za okres lęgowy ptaków. Jednak termin ten nie jest wprost określony w przepisach prawa jako okres lęgowy

2019-03-09
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka