REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

Aktualności
Widłaki pod ścisłą ochroną

Apelujemy - nie kupujmy do dekoracji koszyków wielkanocnych chronionych widłaków, których pozyskanie stanowi naruszenie prawa. Oderwane od podłoża pędy nie przyrosną i roślina obumiera, a cykl rozwojowy widłaków trwa bardzo długo - ponad dwadzieścia lat


2015-03-25
Prawo chroni ptaki i ich siedliska

Czy jest możliwe prowadzenie robót budowlanych zgodnie z prawem ochrony przyrody? Tak - wystarczy przestrzegać kilku zasad, co pozytywnie wpłynie na ochronę ptaków i umożliwi sprawne przeprowadzenie termomodernizacji


2015-03-25
Gaz z łupków - o wynikach terenowych prac badawczych

Z udziałem Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomira Brodzińskiego i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Michała Kiełszni odbyła się konferencja Gaz z łupków: bezpieczeństwo i odpowiedzialność - wyniki projektu badawczego


2015-03-24
Ogólnopolskie spotkanie Liderów i uczestników Partnerstw Naturowych

Pozyskiwanie środków na działalność gospodarczą w nowej perspektywie finansowej oraz narzędzia udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie  to tematy kolejnego ogólnopolskiego spotkania Liderów i uczestników Partnerstw Naturowych


2015-03-23
Przyrodniczy eksperyment

W ramach konferencji „Ogień, a gospodarka leśna i ochrona przyrody" pod ścisłym nadzorem Straży Pożarnej sprawdzono skuteczność wypalania wrzosowisk jako metody czynnej ochrony. Skuteczność tego działania potwierdzają doświadczenia innych krajów europejskich


2015-03-23
Więcej
Kalendarium