REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

  • Trwa druga edycja konkursu o Polską Nagrodę Krajobrazową "Krajobrazowe Inspiracje". Projekty można zgłosić do 15 października 2014 r., więcej. Zapraszamy

Aktualności
Piotr Otawski Głównym Konserwatorem Przyrody

Prezes Rady Ministrów powołał Piotra Otawskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i jednocześnie Głównego Konserwatora Przyrody. Nowy wiceminister będzie odpowiadał m.in. za kwestie związane z ochroną przyrody, leśnictwem i łowiectwem


2014-08-01
Spotkanie w sprawie wycieku mazutu do Wisły

Wizje terenowe obszaru objętego skutkami awarii, interwencje i pomoc weterynaryjna to wynik ustaleń ze spotkania zainicjowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w związku z wyciekiem w Elektrowni Kozienice


2014-07-28
Gady. Poznaj - nie zabijaj!

Celem projektu, któremu patronuje Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach jest zbudowanie wrażliwości i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, a także kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa


2014-07-24
Wpłyń na czyste Mazury

Do 2 sierpnia 2014 r. na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich potrwa ekologiczny rejs. Łódź, pod niebieskimi żaglami, odwiedzi ponad dwadzieścia portów i przystani. Celem akcji jest proekologiczna rekreacja i wypoczynek


2014-07-18
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Warszawie

W dolinie Pilicy odbyło się spotkanie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Warszawie


2014-07-18
Więcej
Kalendarium