Aktualności
IV Forum BioGIS

W dniach 28 - 29 października 2015 r. na UAM w Poznaniu odbędzie się IV Forum System Informacji Przestrzennej w Badaniach Różnorodności Biologicznej. W tym roku pod hasłem Narzędzia analityczne i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko


2015-07-23
Skuteczniej, prościej i taniej - nowelizacja prawa w zakresie ochrony zadrzewień i terenów zieleni

Obniżenie opłat i kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów, zróżnicowanie wysokości kary w zależności od okoliczności sprawy, poprawa jakości nowych nasadzeń to podstawowe zmiany wprowadzone ustawą podpisaną właśnie przez Prezydenta RP


2015-07-21
Nowe fundusze na zwalczanie barszczu Sosnowskiego

Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 4 mln zł na działania zwalczania barszczu Sosnowskiego. Po fundusze będą mogły sięgnąć jednostki samorządu terytorialnego i ich związki


2015-07-13
Nowa organizacja zarejestrowana w EMAS

Grono organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS poszerzyło się o kolejną organizację odzysku. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wpisał do rejestru Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. z Warszawy


2015-07-09
Palący problem z barszczami

Jak co roku, wraz z nastaniem lata rośnie zagrożenie ze strony barszczy kaukaskich. Stanowiska tych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi roślin znajdują się na terenie całej Polski, a ich liczba z roku na rok wzrasta


2015-07-08
Więcej
Kalendarium