Aktualności
Posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej

We wtorek 5 grudnia br. pod przewodnictwem ministra środowiska prof. Jana Szyszko odbyło się 9. posiedzenie Krajowego Komitetu Sterującego Konwencji Karpackiej

2017-12-06
Rekomendacje Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej

Na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostały umieszczone tłumaczenia na język polski dokumentów rekomendowanych przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej, które zostały przyjęte przez strony tej konwencji

2017-12-06
Dofinansowanie na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Od 2 do 31 stycznia 2018 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska mogą składać wnioski o dofinansowanie ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Nabór dotyczy zadań, które będą realizowane od 2019 r.

2017-12-04
Liście bożodrzewu gruczołowatego
Konsultacje społeczne unijnej listy inwazyjnych gatunków obcych

Do 24 listopada 2017 r. można przesyłać uwagi do wykazu inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii Europejskiej

2017-11-23
COP23 zgodnie z wymaganiami EMAS

W Bonn trwa 23. konferencja klimatyczna, czyli COP23, która została przygotowana po raz pierwszy zgodnie z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). W wydarzeniu uczestniczył przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

2017-11-15
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka