REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

Aktualności
Płazie gody. Apel do zarządców dróg

Wiosna to ważny, ale też niebezpieczny czas dla płazów. Wędrując z miejsc zimowego odpoczynku do zbiorników wodnych, często muszą przedostawać się przez ruchliwe ulice. Bywa to dla nich śmiertelnie niebezpieczne


2015-03-30
Na rzecz rozwoju systemu ekozarządzania i audytu (EMAS)

Podczas posiedzenia Rady Programowej UN Global Compact w Polsce z udziałem Michała Kiełszni Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska podpisano porozumienie dotyczące rozwoju systemu EMAS, narzędzia zarządzania ochroną środowiska i kształtowania kultury zrównoważonego rozwoju


2015-03-27
Drzewa w mieście

Poszukiwanie kompromisu umożliwiającego ochronę przyrody, w tym zadrzewień oraz realizację inwestycji to główny wniosek z raportu Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych w miastach


2015-03-27
Urzędnicy w służbie obywatelom

Wdrożenie i doskonalenie nowoczesnych metod zarządzania, dostarczenie klientom usług o wyższej jakości oraz wzmocnienie wizerunku nowoczesnej i proekologicznej administracji - to główne cele projektu, w którego realizację zaangażowała się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie


2015-03-27
Widłaki pod ścisłą ochroną

Apelujemy - nie kupujmy do dekoracji koszyków wielkanocnych chronionych widłaków, których pozyskanie stanowi naruszenie prawa. Oderwane od podłoża pędy nie przyrosną i roślina obumiera, a cykl rozwojowy widłaków trwa bardzo długo - ponad dwadzieścia lat


2015-03-25
Więcej
Kalendarium